kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Devín - opevněné keltské sídliště, kde se setkal svět posledních Keltů a prvních Římanů a Germánů.

Nad soutokem Dunaje a Moravy, při brodu Jantarové cesty, vzkvétalo ve druhé polovině 1.st. př. n. l. na skalním bradle Devín opevněné keltské hradiště. jeho obyvatelé se věnovali řemeslné a obchodní činnosti, pod vlivem Norického království se zapojili i do obchodní výměny s římskou říší.
Strategická poloha Devína umožňuje přímou kontrolu dálkového obchodu záhy vyvolala zájem římské moci, která pronikala do střední Evropy. V období mezi léty 10 př. Kr. a 20 po Kr. zde vystavěli Římané několik staveb, mezi nimiž vyniká vícepodlažní dřevěná strážní věž. Tato vojensko-obchodní stanice zřejmě pokojně spolupracovala s původním keltským obyvatelstvem. Její prosperitu dokazují bohaté římské nálezy. Devín je jedinou lokalitou ve středním Podunají, kde archeologické nálezy přinesly důkazy o posledních Keltech a prvních Římanech.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více