kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Svitavy, Pardubický kraj
Období: doba bronzová, Keltové

Na mírním svahu u říčky Jevička - sběr keramiky z naoraných objektů

Literatura:
Vích, David 2004: Laténské nálezy na českomoravském pomezí, Pravěk NŘ 13
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku, 129