kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Období: Keltové, Slované

Na severovýchodním okraji obce Vraclav se nachází pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště. V raném středověku se hradiště nazývalo Vratislav a leželo při trstenické stezce.
Roku 1908 byl na koruně valu zřízen památník na památku 800 let od povraždění rodu Vršovců, kteří zde byli pobiti na příkaz knížete Svatopluka roku 1108.