kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V roce 1959 byly nalezeny střepy laténské keramiky.

Lokace: Okres: Uherské Hradiště | Zlínský kraj
Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren (Katalog), FAM XI, Brno, 10

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15