kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1987 - sídliště z 6. - 1 . století
1996-7 prozkoumáno pohřebiště s dvaceti kostrovými hroby ze 4. - 3. st. př. n. l., rakve z borového dřeva
2005 - prozkoumáno nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry 13,5 × 12,5 m tvořené žlabem. Centrální pohřeb nezjištěn, ve výplni žlabu několik přepálených kůstek dvou lidských jedinců. Datování LT A podle okolních nálezů

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Turek, J. 1997: Laténské pohřebiště v Tišících (okr. Mělník). In: Archeologie ve středních Čechách 1, s. 237-262.
Bílková, J. 2014: Vyhodnocení pohřebního ritu období Ha/LT z lokality Tišice (okr. Mělník). Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Praha 2014. Dostupné na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/67182
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Lokace: Tišice, Okres: Mělník, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více