kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Dolánky Okres: Louny, Ústecký kraj
Období: Keltové, doba římská, Slované

výšinné sídliště 

Nálezy:
Fragment železné pozlacené terčovité spony. Max. průměr 30mm. LT A/VBC. Oblastní muzeum v Chomutově
Literatura: Megaw, J.V.S. 2015: Apictorial note on an early LaTe`ne disk brooch from Rubín near Podbořany, northwest Bohemia. Archeologické rozhledy 2015, 423