kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště se nachází na vrcholové plošině kopce Čertova ruka a je tvořena skupinou pískovcových věží a skalních bloků. Opevnění valy. Při výzkumu v roce 1934 zde byly objeveny zlomky dvou skleněných náramků, malovaná keramika i železné předměty. Ve vzdálenosti ca 150 m se nachází jeskyně Šourkova díra, kde byl nalezen střep luxusní červenobíle malované keramiky
ze 2.-1. století.

Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové - doba laténská LTC–D,doba římská

Literatura:
Waldhauser, J. 1996: Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha - Mladá Boleslav., s. 95

Lokace: Karlovice, Okres: Semily, Liberecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více