kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Nehrazená rovinná osada s cca 100 objekty. 

- před rokem 1931 se zde našel zlatý mušlovitý statér ze 2.-1. století a zlatý statér galského kmene Ambiánů
Dvě pohřebiště, vzdálená od sebe cca 250 až 300 m. Ca 10 kostrových hrobů z počátku 4. století s deseti bronzovými sponami a zlatý prsten.
Výzkumy 1953, 1965–77.
Datování Ha D2 až LT A.
1992 - keltská „osada" s místní řemeslnou výrobou z hlavně z 5. století, podařilo se prozkoumat několik hospodářských jednotek „dvorcového typu". Počátkem 5. století stály tři, koncem tohoto věku dokonce pět. V některých z nich odlévali v kadlubech na „ztracenou formu" předměty z bronzu. Také doklady zpracování železa v podobě zbytků kovářské strusky ukazují, že nešlo o ryze keltské sídliště se zemědělským zaměřením jeho keltských obyvatel. Další nálezy bronzová výlevka zobákovité konvice, hliněnou botičku, železné a bronzové spony, dále nože, sídla, přesleny, skleněné korále, závěsky, tyglíky k odlévaní bronzu, zvířecí kosti (např. bobra) či mušle velevruba malířského, několik málo železných hrotů oštěpů nebo kopí, kostěné nástroje, postranice uzdy a zdobená střenka s nasazeným železným sídlem.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Budinský, P. 1997: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970-1997.1. Archeologické prameny. Teplice.
Budinský, P. 1999: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970-1977. II. Vyhodnocení archeologických pramenů a závěr. Teplice.

Lokace: Hostomice, Okres: Teplice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více