kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na poli u JZ okraje obce vlevo od silnice Ledčice - Černouček byl letecky zjištěn hrob ve čtvercové ohradě o rozměrech 12 x 12 metrů.

Po prozkoumání v roce 1997 bylo ale zjišteno, že byl vykraden. Vlastní "hrobka" uvnitř ohrady měla "nadzemní" sloupovou konstrukci o pěti kůlech, která byla zatížena mohutnou masou kamení. Z vykrádači přehlédnutých předmetů zaslouží zmínky železná zápona s prolamovaným ornamentem. Pochybnosti o datování hrobu do 5. století vyvrátil radiokarbonový test. Patrně šlo o hrobový komplex významné osoby z 5. století.

Velikost 12 x 12 m čtvercové ohrazení
hrobová jáma a hrobka - nadzemní sloupová kostr. konstrukce, zatížená kameny
pohřeb jedince, 14-20 let, orientace V-Z
železná prolamovaná zápona, nádobka s zv. kůstkami
vyloupen
indiv. pohřeb příslušníka elity „dům mrtvých“
Datování: HaD3/LTA
Literatura: Brnič - Sankot 2005, Časně laténský pohřební areál s „enclos quadrangulaire“ v Černoučku, okr. Litoměřice. Památky archeologické 96, 2005, 31 – 70.

cernoucek1w

Letecký snímek a jeho interpretace: areál s lineárními útvary uzavřenými s centrálně umístěnými bodovými objekty - hroby (maculae 1-2) a bez nich (3-5) a s volně rozptýlenými sídlištními objekty (6). Podle Gojdy 1997.
Literatura: Gojda, M. 1997: Letecká archeologie v Čechách. Praha

cernoucek2w cernoucek4w cernoucek4w

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více