kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

v roce 1857 nalezeny kostrové hroby s mečem a bronzovými kruhy a sponami - nálezy z 5. nebo ze 4. století
v roce 1983 nalezeno sídliště Keltů - zahloubené objekty a v nich střepy nádob, zvířecí kosti atd., které pocházejí ze 3.-1. století

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura: Waldhauser, J. ext link 15 1996: Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha - Mladá Boleslav, s. 79

Lokace: Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15