kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Strakonice | Jihočeský kraj
Datování: Keltové - doba laténská

- v nadmořské výšce 438,5 m nalezeny střepy, brousek a zlomek skleněného náramku
- nálezy z let 1989-92 náleží do 3.-1. století
- v roce 1997 byly zjištěny zlomky keramiky ze 3.-1. století

Literatura:
Michálek, J. ext link 15 (BZO 1988-89, lokalita ll, s. 45); tentýž (BZO 1990-92, s. 10-11);
Michálek, J. ext link 15 - Venclová, N. 1994: Laténské sklo ze Strakonicka. In: AR 46, s. 558-583, s. 558.
Michálek, J. ext link 15 1998: Akce muzea středního Pootaví ve Strakonicích v letech 1994-1998. Výzkumy v Čechách 1998, s. 240-269 , s. 241

Autor: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Doplnil: -vh-