kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V padesátých letech 20. století zde bylo zjištěno sídliště Keltů ze 3.-2. století s doklady výroby švartnových kruhů.

Lokace: Bakov Beřovice | Okres: Kladno | Středočeský kraj
Datování: Keltové - doba laténská

Literatura: Břeň, J. 1955: Černé (švartnové) náramky v českém laténu. In: Sborník Národního muzea 9 (řada A), s. 3-42, s. 30

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15