kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Beřovice | Okres: Kladno | Středočeský kraj
Datování: Keltové - doba laténská

V padesátých letech 20. století zde bylo zjištěno sídliště Keltů ze 3.-2. století s doklady výroby švartnových kruhů.

Literatura: Břeň, J. ext link 15 1955: Černé (švartnové) náramky v českém laténu. In: Sborník Národního muzea 9 (řada A), s. 3-42, s. 30

Autor: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15