kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Vinařice | Okres: Beroun | Středočeský kraj
Datování: Keltové - doba laténská

Z vrchu Bacín pocházejí střepy nádoby a zlomek kolkované keramiky z 6. a 5. století. Nelze vyloučit souvislosti s kultovním místem ze 7.-6. století, kdy docházelo k manipulaci s lidskými pozůstatky, které byly na lokalitě nalezeny ve skalních puklinách.

Literatura: Matoušek, V. 2000: Bacín... In: Archeologie ve středních Čechách 4, s. 15-30, s. 18.

Autor: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15