kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Šaldová, V. 1955: Ploché žárové hroby halštatsko-laténské v české mohylové oblasti. In: PA 46, s. 76-100.
Šaldová, V. 1967: Pravěk Stříbrska. Stříbro.
Šaldová, V. 1971: Pozdně halštatské ploché hroby v západních Čechách a jejich vztah k současným mohylám. In: PA 62, s. 1-134.
Šaldová, V. 1971a: Sekera zvěrného stylu z Kaliště-Bezděkova. In: AR 23, s. 153-162.
Šaldová, V. 1971b: Mohylová pohřebiště na Stříbrsku, BZO 1971, s. 202-213.
Šaldová, V. 1974: Halštatské mohylové pohřebiště u „Čertova kamene", k. ú. Kšice, okr. Tachov. In: AR 26, s. 120-151.
Šaldová, V. 1977: Sociálně-ekonomické podmínky vzniku a funkce hradišť z pozdní doby bronzové v západních Čechách. In: PA 68, s. 117-163.
Šaldová, V. 1982: Kostrové hroby z doby laténské a stěhování národů v Hradeníně. In: AR 34, s. 257-266.
Šaldová, V. 1984: Časně laténské sídliště v Bolešinách, okr. Klatovy. In: PA 75, s. 304-330.
Šaldová, V. 1990: Západní Čechy od mladší doby bronzové do příchodu Slovanů. In: Zprávy ČSSA, Suppl. 11, s. 17-27.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více