kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- Hradiště - leží na ostrožně, která je tří stran obtékaná potokem Botičem. Hradiště o ploše 5,28 hektaru. Opevnění bylo zbudováno jen z kamene a hlíny, stopy po dřevěné konstrukci nebyly zjištěny. Dvě silně propálené vrstvy na koruně valu,  vysokého v nejvyšší partii 156 cm, však dokazují, že hradba podlehla rozsáhlému požáru. Nálezy nepřekračují období okolo roku 500.

- pohřebiště

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Mašek, N. 1980: Nové poznatky o hostivařském hradišti. In: Archaeologica Pragensia 1, s. 167-173.

Lokace: Praha 10-Hostivař

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více