kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hrazený výšinný areál (oppidum) na ostrožně

- malá rozloha 13 ha, možná je i varianta, že se jedná o castellum
- Hradba s kamenným lícem a vertikálními břevny, hradební těleso s dřevěnou armaturou, brána klešťovitého typu.
Zkoumáno 1949–51, 1980 opevnění, vnitřní zástavba jen v malém rozsahu z konce 2. a první poloviny 1. století. Datování LT C2–D1
- 1932 nalezeny v okolí železné předměty z doby okolo roku 500 meč, dva hroty kopí, dva sekáče
- 1884 nalezeno osm bronzových falér, ozdob koňského postroje, které spolu s kruhovou destičkou a kruhem, zřejmě pohřeb s vozem v mohyle z 5. století, Ha D2/3 až LT A

Popis oppida s fotografiemi Nevězice - Oppidum ext link 15
Rekonstrukce Vstupní brány - opevnění - Klešťovitá brána byla provedena v Archeoparku Prášily ext link 15 2006-19

Lokace: Okres: Písek, Jihočeský kraj
Období: Keltové

Literatura:
Drda, P. 1987: Keltské oppidum Hrad u Nevězic. In: AR 39, s. 517-556

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více