kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

lokalita Kalvárie - akropole hradiště Hrádek 269 m n. m., celková rozloha cca 15 ha

- V prostoru lužického pohřebiště bylo uloženo 22 hrobů Ha C až LT A

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:

Lokace: Libochovany, Okres: Litoměřice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15