kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Rakovník, Středočeský kraj
Období: doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy