kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

2000 narušeny sídlištní objekty
2015 - Obj. 6 – částečně odkryté čtyřúhelníkovité ohrazení s vnějšími rozměry 7,88 × cca 7,3 m tvořené žlabem, pohřeb nezjištěn
Obj. 7 – částečně odkryté čtyřúhelníkovité ohrazení s vnějšími rozměry 6,21 × 6,06 m tvořené žlabem, pohřeb nezjištěn

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Kalábek, Marek 2001b: Hněvotín (okr. Olomouc), PV 42 (2000), 177.
Kalábek, M. 2017: Funerální a sídlištní památky z laténu a doby římské z Hněvotína. In: M. Kršková/J. Peška (eds.): Ročenka 2016. Archeologické centrum Olomouc. Olomouc 2017, 43 – 55.
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Lokace: Hněvotín, Okres: Olomouc, Olomoucký kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15