kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- v roce 1961 zničen keltský kostrový hrob
- v roce 1970 v blízkosti zničeného hrobu prozkoumán další, který měl čtvercový příkop, na jižní a západní straně s kamennou destrukcí, ohraničující plochu zhruba 8,5 x 8,5 metru. Ve středu plochy, byl umístěn kostrový hrob. Hrobová jáma měla dřevěné obložení 245 x 100 centimetrů. Byl zde uložen muž s bojovnickou výbavou - meč podél pravé paže, rovněž po pravé straně kopí položené hrotem k nohám, na pravém rameni ležela železná spona a ze štítu, překrývajícího celý pohřeb, se dochovalo železné
okrajové kování po levé straně lebky, čtyři kruhové aplikace v ose kostry a v pánevní krajině zlomky štítové puklice. Na aplikacích štítu se dochovaly zbytky javorového dřeva. Nález datovaný do stupně LT B1.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Meduna 1962, 67-68;
Čižmář 1973b.

Lokace: Domamyslice, Okres: Prostějov, Olomoucký kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více