kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- sídliště zkoumáno před 1. světovou válkou, nalezeny střepy pozdně laténské tuhové keramiky, železná součást koňského postroje a zlatá mince (velký statér mušlového typu)

Datování: Keltové - doba laténská LT C/D1

Literatura: Meduna, J. ext link 15 1980a: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Brno, 19

Lokace: Okres: Kroměříž, Zlínský kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15