kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Meduna, J. 1970: Das keltische Oppidum Staré Hradisko. Germania 48, 34-59.
Meduna, J. 1980: Die latenezeitlichen Siedlungen in Mähren. Praha.
Meduna, J. 1980a: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Brno.
Meduna, J. – Peškař, I. 1993: K problematice rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna-Maloměřic. Pravěké a slovanské osidlení Moravy, 211-230. Brno.