kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Mezi pomůcky patřily:

Pražící jámy
Pražící jámy sloužily k obohacení železné rudy a odloučení nečistot (hlušiny). Nález: Mšecké Žehrovice, objekt 27/85: oválná vanovitá jáma 206 x 78 cm o hloubce 30 cm

Metalurgické pece
Pecí rozumíme speciálně postavenou stavbu určenou k redukci rudy. Jedná se o dutý válcovitý, kónický nebo kopulovitý uzavřený prostor. Plášť je modelovaný z jílu, vnitřní stěna bývá opatřena izolační vrstvou ze žárovzdorné hlinky. Pec se skládá z kychty, šachty, dyzny, nístěje. Kychta je ústí komínu nebo šachty, kudy vycházejí z pece kouř, vodní páry a redukční plyny. Šachta je prostor do kterého se dává vsázka – ruda a palivo. Na spodku šachty je nístěj, kde se shromažďuje vytavený materiál – houba obsahující strusku a železo. Dyznou do pece byl vháněn vzduch pomocí měchů – dmychacích zařízení. Železná houba se vytahuje z pece kleštěmi. V peci se topilo dřevěným uhlím. Po roztavení se v peci vytvořila houba, která se dále zpracovávala ve výhních.

Vyhřívací výhně
Výhně jsou jednoduchá zařízení sloužící k tepelnému zpracování houby. Jedná se o mělké prohlubně v zemi, které měli tvar nálevkovitý, kotlovitý, mísovitý nebo vanovitý. Říká se jim také vyhřívačky, kde se žhavila vytavená železná lupa, aby mohla být kováním svařena a připravena k dalšímu použití. Nález: Mšecké Žehrovice, objekt 11/86: mísovitá mělká okrouhlá jáma o velikosti 130 x 120 x 23 cm.

Hutnické nářadí
Jedná se např. o lupové kleště, sochory, páčidla a výhňové lopatky, sekáče a těžká lupová kladiva.

Výrobní nástroje
Dyzny (dyznové cihly) byly dlouhé 10 až 15 cm, uprostřed otvor o průměru 2 až 3 cm. Dyznou do pece byl vháněn vzduch pomocí měchů – dmychacích zařízení.
Nákončí měchů
Měchy - dmychací zařízení

Železná struska
Železná struska je odpad, který se nachází u hutí a kováren (kysličník železa s roztavenou hlušinou).

Text a foto: V. Horák, Mgr. L. Přibyl
Literatura:
Pleiner, R.: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích
Venclová, N.: Výroba a sídla v době laténské Projekt Loděnice

Fotogalerie: {phocagallery view=category|categoryid=151|limitstart=0|limitcount=200}