kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Mincovní destičky sloužily k tavbě materiálu, střížků, ze kterých se razily mince.

Nálezy Staré Hradisko
Zde je nalezeno několik desítek destiček na odlévání mincovních střížků různých velikostí. Z 31 provedených analýz bylo odléváno zlato v 15 destičkách a v 16 bylo odléváno stříbro. Největší dochovaná destička obsahuje 12 důlků.

Zdroj: Čižmář, M.: Mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko, Archeologické rozhledy 1995, XLVII, str. 596-613

Zlomek mincovní destičky z areálu keltského oppida Staré Hradisko, uložený v depozitáři Vlastivědného muzea v Olomouci najdete popsán v tomto článku na stránkách Vlastivědného muzeua v Olomouci ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více