kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nářadí, které používali Keltové při orbě a údržbě půdy.

Půdy – nejlepší na spraši a v nivách

Půdní typy:
•černozemě (humus, těžší)
•hnědozemě (méně humusu, lehčí na obrábění)
•hnědé půdy (lehčí, tenčí vrstva humusu)

Příprava půdy:
•orba pomocí pluhu a zvířecího zápřahu (i jílovité druhy)
•okopávání (menší plochy)

Rádlo
Rádlo - nářadí k obdělávání půdy orbou. Jedná se o upravenou část stromu - silnou větev, která byla zapojena za dobytek, aby vodorovným nebo svislým výčnělkem rozrývala půdu.
na výčnělek byla pro snadnější orbu nasazována železná radlice. Nejstarší radlice mají úzký dlouhý tvar (Černov), později se objevují větší a širší (Všemina). K oradlu se také používala krojidla (Provodov), která byla nasazena před radlici a orbu usnadňovala. Dalším potřebným nástrojem byla otka, což je na holi nasazený nástroj s delší tulejí a vějířovitým ostřím, sloužící k odstranění nalepené hlíny.
obr. str. 119

Používání nárožního jařma
Při archeologickém výzkumu tří laténských objektů v letech 2001 a 2002 na hranici katastrů Velkého Zboží ext link 15 a Malého Zboží byl získán cenný nález z obj. 8 (LT C2-D1) je rohový výběžek tura domácího (Bos taurus), který vykazuje známky používání - je pokládána za důsledek déletrvajícího používání nárožního jařma.
Literatura: Kyselý, R. 2015: Evidence of the use of ahorn yoke in the Middle LaTe`ne period, and an analysis of animal finds from LaTe`ne features in the Velké Zboží and Malé Zboží cadasters, central Bohemia, Archeologické rozhledy 2015, 432–437

Fotogalerie: {phocagallery view=category|categoryid=146|limitstart=0|limitcount=100}

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více