kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Jsou nalézány i půdorysy bez pozorovatelných konstrukčních detailů.

047 2w