kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Slavný nález s více než tisíci bronzovými šperky v bronzovém kotli objevený v r. 1882 u vesnice Lahošť u Duchcova odhalil vědcům nové informace o migraci v době laténské, která je spojována s historickými Kelty. Pomocí materiálové analýzy ho zkoumal tým odborníků pod vedením Alžběty Danielisové z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

„Z výsledků materiálových analýz a jejich statistického vyhodnocení například vyplývá, že bronzové slitiny, využívané pro výrobu šperků a součástí oděvu, pocházejí z několika geograficky odlišitelných zdrojů, například až z oblasti dnešního Švýcarska,“ uvádí vedoucí týmu Alžběta Danielisová z Archeologického ústavu AV ČR, Praha.
Vědcům se tedy podařilo prokázat, že komunity, které se na rituálu (tj. uložení pokladu) podílely, pocházely z různých koutů Evropy. Po dlouhá desetiletí diskutovaná otázka, zda Keltové hromadně migrovali, či ne, tak konečně získává jasnější obrysy, postavené na exaktním základě. O tom, co dokážou odhalit moderní materiálové analýzy o historických migracích, vyšel před nedávnem článek v prestižním oborovém časopise Journal of Archaeological Science.
O takzvaných „migracích Keltů“ hovoří kusé písemné zprávy z antického světa, identické předměty rozšířené na širokém území od Švýcarska až po Karpatskou kotlinu nebo archeogenetické a izotopové analýzy kosterních pozůstatků. Díky mezioborovému výzkumu keltských šperků týmu Alžběty Danielisové lze nově uvést i další evidenční linii – chemickou analýzu a analýzu izotopů olova z použitých materiálů.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Akademie věd ČR

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více