kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Turek, J. 1997: Laténské pohřebiště v Tišících (okr. Mělník). In: Archeologie ve středních Čechách 1, s. 237-262.
Turek, J. - Daněček, V. - Kostka, M. 1998: Kamenný stůl - polykulturní pravěké sídliště v Praze-Vinoři. In: Archaeologica Pragensia 14, s. 7-31.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více