kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Slabina, M. 1968: Pozdně halštatské hroby v Modřanech. In: AR 20, s. 247-249.
Slabina, M. 1970: Bylanské hroby z Bohušovic nad Ohří, okr. Litoměřice. In: Časopis Národního muzea 148, s. 1-24.
Slabina, M. 1981: Hallstatt-period walled site at Kralupy n. Vlt.-Minice, Central Bohemia. In: Nouvelles Archéologiques dans la république socialiste Tchéque, s. 80-81. Praha - Brno.
Slabina, M. 1992: Cum granosalis. In: Archeologické fórum 3, s. 33-47.
Slabina, M. 1997: Před dávnými časy. In: Praha 9, s. 9-12. Praha.
Slabina, M. 1997a: Když Praha 10 ještě nebyla. In: Praha 10, s. 9-14. Praha.
Slabina, M. 2000: Die hallstattzeitliche Siedlung. In: Sklenář, K. 2000: Hořín III. Mesolitische und hallstattzetliche Siedlung, s. 87-105.
Slabina, M. - Waldhauser, J. - Konečný, L. 1990: Pravěké ohrazení Obří hrad na Kašperskohorsku. In: Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 2, s. 3-40.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více