kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Princ, M. 1974: Keltské oppidum u Českých Lhotic. In: AR 26, s. 614-621.
Princ, M. 1974a: Tři roky archeologického výzkumu v Hradišti u Lhotic. Chrudimsko 1974, s. 17-25.
Princ, M. 1975: Přilby mladší doby halštatské a doby laténské ve střední Evropě. In: PA 66, s. 344-382.
Princ, M. 1981: Dílna kováře na oppidu v Hradišti u Českých Lhotic. In: Praehistorica 8, s. 209-215.
Princ, M. 1986: Celtic oppidum at Hradiště by České Lhotice, district of Chrudim. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 149-156.
Princ, M. - Skružný, M. 1977: Laténská hrnčířská pec v Brčekolech. In: PA 68, s. 164-192.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více