kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90
Kysela, J. 2013: Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné. Manuscript of a Ph.D. dissertation, Faculty of Arts, Charles University, Prague.
Kysela, J. 2014: Okruhy středomořského importu ve střední Evropě pozdní doby laténské — The distribution circuits of the Mediterranean imports in Late La Tène Central Europe. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. /eds./: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 229–242.
Kysela, J. 2015: Dovozové faly českých Keltů. Živá archeologie 17, 91-96.
Kysela, J. 2016: Vitreae gemmae, volgi anuli. Bagues et intailles méditerranéennes en Bohême à l’époque de La Tène. Studia Hercynia XX/1, 33–67.
Kysela, J. 2020: Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th–1st centuries BC. Praha.
Kysela, J. – Danielisová, A. – Militký, J. 2014: Středomořské importy z oppida Třísov. Nálezy z povrchové prospekce s detektory kovů z let 2007–2013 — Mediterranean
imports at the Třísov oppidum. Finds from surface surveys with metal detectors, conducted in 2007–2013. Archeologické rozhledy 66, 567–608.
Kysela, J. – Militký, J. 2018: Dálkové kontakty ve světle importovaných výrobků. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M. /eds./: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem — The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century B. C. Praha, 280–295.
Kysela, J. – Olmer, F. 2014: The Roman amphorae discovered in the excavation of the Bratislava castle – a preliminary study. In: Musilová, M. – Barta, P. – Herucová, A. /eds./: Bratislavský hrad: dejiny, výskum a obnova. Bratislava, 167–188.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více