kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Kolníková, E. 1978: Keltské mince na Slovensku. Bratislava.
Kolníková, E. 1991. Bratislavské keltské mince. Bratislava.
Kolníková, E. 1995: Zeugnis der Münzfunde über Kontakte des vorromischen Dakiens mit dem mitteleuropdischen Raum. In: Numismatica 11, s. 37-53.
Kolníková, E. 1996: Keltské mince v peňažných dějinách Moravy. In: Peníze v proměnách času, s. 21-31. Ostrava.
Kolníková, E. 2006: Nové nálezy mincí – příspěvek k obrazu doby laténskej na Morave. Pravěk NŘ 16, 437-462.
Kolníková, E. 2012a: Němčice. Ein Macht-, Industrie-, und Handelszentrums der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Kommentierter Fundkatalog – Münzen. Brno.
Kolníková, E. 2012b: Mince – svedecto prosperity Keltov. In: Šedivý, J. – Štefanovičová, T. /eds./: Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Bratislava, 205–216.

Kolníková, E. - Bakos. F. - Paudits, P. 2018: Zdroje kovu v keltských mincovniach na Slovensku. Zborník slovenského Národného múzea, Archeológia 28. 141.
Numismatický výzkum hodnotí četné nálezy keltských mincí a soudobých mincí různého původu, jejichž výskyt je zaznamenán na laténském sídlišti na území dnešního Slovenska, zejména z hlediska typologie ražby, chronologie, ikonografie, technika a technologie. Hledá také odpovědi na otázku zdrojů kovu používaného k ražbě. Opírá se také o spolupráci s geologickým výzkumem; výsledky tohoto výzkumu jsou předmětem tohoto příspěvku.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více