kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Drda, P. 1968: Laténské bronzové náramky z okolí Příbrami. Vlastivědný sborník Podbrdska 2, s. 171-173.
Drda, P. 1971: Vorburgund Unterbungdes Oppidums Závist - Vorbericht. In: AR 23, 282-287.
Drda, P. 1974: Příspěvek k datování laténských sídlištních objektů s mladšími keramickými příměsemi. In: AR 27, s. 603-613.
Drda, P. 1977: Laténská osada Vikletice 1. In: AR 29, s. 366-393.
Drda, P. 1981: Malovaná keramika z podhradí Závisti. In: Praehistorica 8, s. 201-208.
Drda, P. 1987: Keltské oppidum Hrad u Nevězíc. In: AR 39, s. 517-556.
Drda, P. 1993: Le site Závist et le développement du réseau des oppida en Bohéme. In: Études celtiques 30, s. 137-147.
Drda, P. - Chytráček, M. 1999: Libenice zum dritten. In: PA 90, s. 186-200.
Drda, P. - Rybová, A. 1992: Ľoppidum de Závist: construction de la porte principále (D) et sa chronologie. In: PA83, s. 309-349.
Drda, P. - Rybová, A. 1993: Oppidum Závist Tore und Wege seiner Geschichte. In: PA 84, s. 49-68.
Drda, P. - Rybová, A. 1994: Unikátní typ sakrální stavby z časné doby laténské. In: AR 46, s. 541-547.
Drda, P. - Rybová, A. 1995: Prostorové rozložení řemesla v zástavbě keltského oppida. In: AR 47, s. 596-613.
Drda, P. - Rybová, A. 1997: Keltská oppida v centru Boiohaema. In: PA 88, s. 65-123.
Drda, P. - Rybová, A. 1997a: Technische keramik aus Bohmen. In: PA, Suppl. 7, s. 117-124.
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha.
Drda, P. - Waldhauser, J. - Čižmář, M. 1971: Oppida und Viereckschanzen. In: AR 23, s. 288-293.
Drda, P. – Rybová, A. 2008: Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. století př. Kr. Praha.
Likovský, J. – Drda, P. 2003: Epidurální krvácení na lebce z brány A oppida Závist. Archeologické rozhledy 55, 285-296.