kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Brno.
Čižmářová, J. 2005: Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích. Brno
Čižmářová, J. 2005: Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích. Brno.