kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Chytráček, M. 1983: Nové poznatky o halštatsko-laténských bronzových nádobách z Čech. In: AR 35, s. 427-451.
Chytráček, M. 1988: Le char laténien a deux roues. In: Études celtiques 25, s. 15-58.
Chytráček, P. 1990: Mohylové pohřebiště u Mírkovic (okr. Domažlice). In: PA 81, s. 74-139.
Chytráček, M. 1994: Štítary n. Radbuzou-Hostětice und Svržno im Bezirk Domažlice: zwei befestigten Hohensiedlungen der Hallstattzeit.
Archáologische. In: Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Mittelbohmen, s. 58-66. Deggendorf - Kelheim.
Chytráček, M. 1996: Ojedinělý nález z mladší doby laténské na Černém vrchu u Svržna, okr. Domažlice. In: AR 47, s. 115-127.
Chytráček, M. a kol. 2010: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař, Živá archeologie: rekonstrukce a experiment v archeologii 11, 45–50.
Chytráček, M. a kol. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách, Památky archeologické 103, 273–338.