kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Chytráček, M. 1983: Nové poznatky o halštatsko-laténských bronzových nádobách z Čech. In: AR 35, s. 427-451.
Chytráček, M. 1988: Le char laténien a deux roues. In: Études celtiques 25, s. 15-58.
Chytráček, P. 1990: Mohylové pohřebiště u Mírkovic (okr. Domažlice). In: PA 81, s. 74-139.
Chytráček, M. 1994: Štítary n. Radbuzou-Hostětice und Svržno im Bezirk Domažlice: zwei befestigten Hohensiedlungen der Hallstattzeit. Archáologische. In: Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Mittelbohmen, s. 58-66. Deggendorf - Kelheim.
Chytráček, M. 1996: Ojedinělý nález z mladší doby laténské na Černém vrchu u Svržna, okr. Domažlice. In: AR 47, s. 115-127.
Chytráček, M. 1996: Übersicht zur bronzezeitlichen Besiedlung im Flußgebiet der oberen Radbuza, Kr. Domažlice. In: Schmotz, K. – Zápotocká, M. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 5. Treffen, Espelkamp, 68–81.
Chytráček, M. 1997: Das hallstattzeitliche Siedlungsareal im Flußgebiet der oberen Radbuza, Kr. Domažlice. In: Michálek, J. – Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 6. Treffen, Espelkamp, 82–97.
Chytráček, M. 1999a: Élite burials in Bohemia from the 6th–5th century B.C. and the beginnings of a new art-style. In: Fastes des Celtes entre Champagne et Bourgogne aux VIIe–IIIe siècles avant notre ère. Mémoires de la Société Archéologique Champenoise no 15, Supplément au Bulletin no 4, 359–377.
Chytráček, M. 1999b: Grabbau und Bestattungssitten der Hallstatt- und Frühlatènezeit in Westböhmen. In: Chytráček, M. – Michálek, J. – Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 8. Treffen, Rahden/Westf., 18–35.
Chytráček, M. 2000: Die Vorkommen metallener Rohstoffe und die Besiedlung Westböhmens in der Hallstatt- und Frühlatènezeit. In: Chytráček, M. – Michálek, J. – Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 9. Treffen, Rahden/Westf., 80–101.
Chytráček, M. 2002a: Südwestböhmen im überregionalen Verkehrsnetz der Hallstatt- und Frühlatènezeit. In: Chytráček, M. – Michálek, J. – Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 11. Treffen, Rahden/Westf., 121–142.
Chytráček, M. 2002b: Výšinné sídliště z mladší doby bronzové ve Štítarech n. Radbuzou-Hostěticích, okr. Domažlice. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 16, 113–131.
Chytráček, M. 2003: Chržín, okr. Kladno. In: Výzkumy v Čechách 2001, Praha, 88–89
Chytráček, M. 2006: Befestigungen der Hallstatt- und Frühlatènezeit in Westböhmen. In: Gediga, B. – Piotrowski, W. (eds.): Architektur und Bauweisen in der Bronze- und den frühen Perioden der Eisenzeit. Probleme der Rekonstruktion. Biskupinskie Prace Archeologiczne Nr. 5, Biskupin – Wrocław, 243–268.
Chytráček, M., 2007a: Die Entwicklung der keltischen Gesellschaft und Fragen zur Kontinuität bzw. Diskontinuität in der hallstatt- und  latènezeitlichen Besiedlung Westböhmens. In: Prammer, J. – Sander, R. – Tappert, C. (eds.): Siedlungsdynamik und Gesselschaft. Beiträge des internationalen Kolloquiums zur keltischen Besiedlungsgeschichte im bayerischen Donauraum, Österreich und der Tschechischen Republik, Straubing 2007, 283–312.
Chytráček, M. 2007b: Časně laténské sídliště v Chržíně (okr. Kladno) s napodobeninou červenofigurové keramiky a s doklady kovolitectví a zpracování jantaru. Archeologické rozhledy 59, 461–517.
Chytráček, M., 2007c: Halštatský kruhový šperk z Klatovska. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20 (sborník k 60. narozeninám J. Michálka), 245–256.

Chytráček, M. a kol. 2010: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař, Živá archeologie: rekonstrukce a experiment v archeologii 11, 45–50.
Chytráček, M. a kol. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách, Památky archeologické 103, 273–338.

Chytráček, M. – Bernat, J. 2000: Pozdně halštatské a časně laténské sídliště v Praze-Zbraslavi. Památky archeologické 91, 255–313.
Chytráček, M. – Břicháček, P. 1992: Zapomenuté archeologické nálezy z Chudenicka. In: Chudenice, archeologie, dějiny, současnost. Praha.
Chytráček, M – Chvojka, O. – Michálek, J., : Kultareal am Berg Burkovák bei Nemějice in Südböhmen als Erkenntnisquelle der Entwicklung der religiösen Symbolik in der Urnenfelder- und Hallstattzeit. In: Ritus und Religion der Eisenzeit (Tagungspublikation der AG Eisenzeit in Halle 2007).
Chytráček, M. – Metlička, M. 2003: Fragen zur Kontinuität und Diskontinuität in der spätbronze- und hallstattzeitlichen Besiedlung in Westböhmen. In: Chytráček, M. – Michálek, J. – Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 12. Treffen, Rahden/ Westf., 87–108.
Chytráček, M. – Metlička, M. 2004: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Mit Beiträgen von Petr Pokorný und René Kyselý. Památky archeologické – Supplementum 16.
Chytráček, M. – Šmejda, L. 2004: Untersuchungen zur Siedlungsstruktur der Hallstatt- und Latènezeit im Flussgebiet der oberen Střela (Westböhmen). Das befestigte Areal auf dem Vladař und seine Umgebung. In: Chytráček, M. – Michálek, J. – Schmotz, K. (eds.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 13. Treffen, Rahden/Westf., 90–105.
Chytráček, M. – Šmejda, L. 2005: Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí. K poznání sídelních struktur doby bronzové a železné na horním toku Střely v západních Čechách. Archeologické rozhledy 57, 3–56.
Chytráček, M. – Šmejda, L. 2006: Zur Bedeutung des Vladař in der Siedlungsstruktur der Hallstatt- und La-Tène-Zeit Westböhmens. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen, 15. Treffen, Rahden/Westf., 50–67.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více