kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Bureš, M. 1987: Plochá kostrová pohřebiště doby laténské v Praze. In: Archaeologica Pragensia 8, s. 5-123.
Bureš, M. 1989: Několik poznámek k diskusi o metodice a výsledcích studia keltských pohřebišť na pražském území. In: Archaeologica Pragensia 10, s. 288-289.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více