kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Stavba objektů patří ke klíčovým činnostem nejen lidí žijících v době laténské.

Na stavbách se podílela celá skupina řemeslníků - tesař, kovář, koželuh, zemědělec, atd. Stavbu malé polozemnice lze realizovat podle našich zkušenností při stavbě archeoparku Prášily ve 3-4 lidech. Při stavbě větších domů a opevnění se jistě zapojila celá komunita.