kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Důležité a velmi využívané zvíře využívané jak k jízdě, tak do zápřahu.

Užití koně k jízdě dokládají na oppidech i četné nálezy ostruh, udidel, postranic a dalších železných kovaných výrobků. Nalezeny byly i podkovy, podle jejichž rovněž malých rozměrů musíme předpokládat koně menšího vzrůstu nežli dnes. Průměrná kohoutková výška se pohybuje kolem 125 cm. Toto plemeno malých koní bývá označováno jako západní, na Manchingu se však ojediněle vyskytly i exempláře o výšce až 155 cm; ty náleží plemeni označovanému jako východní.
Význam koně v duchovní sféře života keltské společnosti, především ve světě náboženských představ, je možno spatřovat v četných nálezech koňských vyobrazení a plastik i v častém výskytu motivu koně na mincovních obrazech.

056 071 1w

Kůň - srovnání velikostí

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více