kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Švartna byla v době laténské dostupná v povrchových výchozech kounovské sloje.

Není tedy divu, že její zpracování probíhalo na Novostrašecku v několika dílnách.