kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Dřevěný rýč byl ve spodní části, která se zarývala do země osazen železným kováním.

rýč

Kování rýče, šířka cca 25 cm, výška 27 cm, Kolín
Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV