kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Tento nástroj je velmi častým nálezem na pozdně laténských sídlištích a oppidech, a vyskytuje se i v depotech železného nářadí a nástrojů.

Při práci s půdou (zeminou), jako např. při stavbě a hloubení obydlí, opevnění, cest či při hloubení studní, stejně jako při nejrůznějších zemnědělských pracech (např. při zakládání a obděláváni zelinářských a jiných polí, při okopávání ovocných stromů aj.) sloužily ploché motyky s tulejkou.

motyka

Motyka s otevřenou tulejí oválného průřezu, s krátkou mírně rozšířenou čepelí, průměr tuleje 30 mm, šířka čepele 27 mm; homotnost 93,5 g., délka 97 mm. Nález Bězdědovice

Motyky z Kolína jsou dlouhé 142-154 mm.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více