kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Charakteristickym rysem oppid je mohutné ohrazení jedné, ale zpravidla několika navazujících ploch přerušované 2 až 4 vstupy - branami.

Hradby byly budovány i na přírodou chráněných, nepřístupných stranách a vytvářely kolem oppid takřka souvislé obvody. Na exponovaných přístupových místech se fortifikace často zesilovala dalšími předsunutými hradbami nebo jinými obrannými prvky, jako jsou příkopy, náspy či palisády aj. Vlastní hradbě mohlo předcházet dřevěné ohrazení palisádou (Závist, horizont 0; Hrazany; Stradonice).

Zdroj: PDČ 2008

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více