Keltoi 1994-2017

keltKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

3.06.3.2 Ztracená forma

Výrobek byl nejprve vymodelován, např. z vosku, včetně všech detailů výzdoby. Poté byl voskový model obalen keramickou hlínou a po vyschnutí vypálen. Vosk se nám ztratil a uvnitř vznikl dutý prostor – negativ budoucího šperku. Do vzniklého prostoru byl nalit roztavený kov a po vychladnutí se forma rozbila a odlitý šperk se vyjme a dál se povrchově opracuje, obrousí a vyleští.

Pokračovat ve čtení

3.07 Hutnění železa v době laténské

V mladší době železné (době laténské) bylo jedno z nejdůležitějších specializovaných řemesel hutnění železa. Železné artefakty sloužily k obvyklému použití celou tehdejší společností. Železné zbraně a nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou. Železné byly i některé ozdoby jako například spony či zápony na opasky.

Pokračovat ve čtení

3.07 Železo

V mladší době železné (době laténské) bylo jedno z nejdůležitějších specializovaných řemesel hutnění železa. Železné artefakty sloužily k obvyklému použití celou tehdejší společností. Železné zbraně a nástroje byly v této době běžně dostupnou komoditou.

Pokračovat ve čtení

3.07.3 Výroba železa - hutnictví

Keltové žijící v mladší době laténské dokázali vyrobit jak železo tak i ocel tzv. přímou výrobou železa, při které nedochází k roztavení samotného železa. Bod tání železa je 1535 stupňů Celsia a hliněné pece se zahloubenou nístějí nevydržely vyšší teplotu než 1400 stupňů Celsia, tedy pec se roztaví dříve než samotné železo.

Pokračovat ve čtení

3.07.4.1 Dílna - kovárna

V České republice bylo objeveno několik komplexů, které můžeme vyložit jako hutnické pracoviště, kde se produkovalo velké množství surového železa. Jedná se např. o Chýně nedaleko Unhoště, Kostomlaty u Nymburka, Podbořany, Mšec, Hradiště u Českých Lhotic u Chrudimi, Třísov, Staré Hradisko a další.

3.07.4.1 Dílna kováře na oppidu v Hradišti u Českých Lhotic

V rámci systematického výzkumu keltského oppida v Hradišti u Českých Lhotic (okr. Chrudim) ve Východních Čechách byla v roce 1975 zkoumána část jeho sídlištního areálu. Výsledky geologického průzkumu, prováděného ručním vrtákem v západní části oppida na pozemku ppč. 1045/1, kde byly povrchovým sběrem získány pravěké a středověké střepy a zlomky železné strusky, doložily existencí kulturních vrstev. Byla tam proto na malé terase, severně od silnice protínající oppidum a spojující osadu Hradiště s Křižanovicemi, položena sonda č. V. se zajímavými výsledky z doby- laténského a mladohradištního osídlení.

Pokračovat ve čtení

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo