Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

3.04 Obdělávání polí - zemědělství

Obdělávání polí má pro náš život důležitou úlohu - abychom měli co jíst, musíme se o tyto pole starat. Věřte mi, že tyto práce jsou velmi těžké!

Pro jeho rychlejší obdělávání používáme okované dřevěné rádlo, které je taženo dobytčaty. Hádejte, jak je rádlo připojeno k dobytku? Nejsnadnější způsob je za rohy, tzv. nárožním jhem. Radlici již používáme se železným kováním a také náš vynález – krojidlo, kterým se drn nejprve nařízne.Tím se tato práce trochu usnadňuje. Na drobnější obdělávání pole používáme vám známý nástroj - motyku. Pole bohužel vydrží plodit asi jen čtyři roky a pak ho musíme nechat několik let odpočívat, proto jsou zde také pastviny pro dobytek. Obilí sklízíme pomocí kos nebo srpů. Potom děláme balíky a postupně je mlátíme. K uchování obilí pro příští rok používáme buď zásobnice, tzn. velké nádoby nebo díry zahloubené v zemi a také nadzemní domy - sýpky, protože když obilí zvlhne, je nenávratně pryč.

Fotogalerie:

Obdělávání polí
Orba
Pole
Osada
Zemědělské nářa...
Nářadí
Motyka
Srp
Kosa
Radlice
Rýč
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Radlice pluhu
Brány
Oráč
Motyka
Pluh
Žací nástroje
Žací stroj
Plodiny
Jáma
Nadzemní sýpka
Zásobnice

Travopolní hospodářský systém
Orná půda/úhor
2-3 roků/3-7 let

Podle D. Dreslerová 1996; táž 2008:
Běžná rodina byla 4-6 osob
Hektarový výnos 10q
Spotřeba na osobu 2q
1 ha pole + 3-5 ha přílohu (pastva)
Standardní osada cca 25 ha
Více plodin na jednom poli

Hnojení - Umělé hnojení domácím odpadem a maštalním hnojem a přepásání přílohu

Mezi zemědělské nářadí patří:
radlice
kosa, objímky kosy
srp
kopáč?
motyka s tulejí
lopata
roubovací nůž, srpkovitý nůž
kování rýče
krojidlo
Brány se železnými hroty

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Keltové

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo