Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

3.16 Sklo | Výroba

Skleněné výrobky jsou v laténu vcelku běžnými nálezy. Bohužel doklady o výrobě jsou pouze z Němčic nad Hanou a Stradonic, kde byly nalezeny suroviny, polotovary a hotové výrobky.

Sklářství zahrnuje vlastní výrobu surového skla a zpracování skla. Obě činnosti mohou být časově a prostorově odděleny. Kusy surového skla, které mělo shodné složení bylo nalezeno na oppidu Stradonice (datace LT C2-D). Je pravděpodné, že surové sklo ve formě ingotů bylo předmětem směny. Složení bylo podobné antické receptuře (sodnovápenaté složení).

Vyráběly se: korálky, náramky, závěsky, email, nádoby. Perly se formovaly tažením a dalším formováním často dvou různě zbarvených částí, náramky odstředivou silou otáčením žhavého polotovaru na rozžhavené železné tyčince.
Dále se vyráběly i luxusní výrobky, např. millerfiorové nádobky ze skla několika barev. Nálezy: Staré Hradisko, Požaha u Jičiny. Výrobky pocházejí od Říma.

priloha 7 stradonice sklo surove w

Stradonice (okr. Beroun), medově hnědé surové sklo a zIomky náramků ze skla téže barvy, NM Praha

priloha 7 stradonice sklo 1w

Zdroj: Archeologie pravěkých Čech 7 - Doba laténská

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE LT 3.16 Sklo

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo