Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Červené Poříčí - mohyla

Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské.

Archeologové v místě budoucího obchvatu Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku nalezli sídliště ze starší doby železné.

Hradenín	- mohyla

Tělo zemřelého muže leželo na korbě čtyřkolového vozu a na krku měl torques.

Lovosice - nález vozu

Při výzkumu u rozestavěné haly v průmyslové zóně bylo objeveno již dvacet hrobů. A ten dvacátý obsahoval pozůstatky čtyřkolového vozu z starší doby železné (7. století př. naším letopočtem).

Nemějice	- svatyně? - Burkovák

V lokalitě Burkovák u Nemějic se nachází plocha o rozloze 35x10 metrů, která byla pokryta více než tisícem roztroušených keramických předmětů - válcovité, kroužkovité, hvězdicovité, tyčinkovité, miskovité závěsky.

Pardubicko - nález bronzového vědra

Archeologové objevili během září na Pardubicku možná až 3000 let staré bronzové vědro s tepanou výzdobou. Předmět je neobvykle velký, nádoba je 60 cm vysoká a 56 cm široká a jedná se o mimořádný nález v kontextu celého Česka.

Plzeň-Křimice - Tlumená ulice

Při záchranném archeologickém výzkumu při nové výstavbě v Tlumené ulici, Plzeň-Křimice byly zachyceny čtyři zahloubené objekty ze dvou období - dvě větší sídlištní jámy LTC a jeden až dva hroby HaB.

Skalice - mohyla

Nález mohyly o průměru až 20 metrů. Zřejmě hrob knížete s vozem a luxusními předměty.

Víchov - nález bronzových náramků

Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov
Datování: pozdní halštat HaD3