Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 52 výsledků.

  0179 – 180 Římané v Olomouci ...

  Patrně mezi léty 179 – 180 n.l., se usídlila jednotka římské armády na ulici Římské v Olomouci a vybudovala zde dočasný opevněný tábor. Popis lokality je zde.  ...

  Olomouc-Neředín - římský tábor ...

  ... 200 km). Jaká jednotka sídlila v Olomouci, nevíme. Toto místo bylo v minulosti důležitým bodem a patrně i křižovatkou cest spojujících sever a jih Moravy (snad zde procházela jedna z větví legendární ...

  Olomouc-Řepčín ...

  ...  Zdroj: http://rimanevolomouci.cz/cz/stranka/olomouc-repcin.html Fotogalerie:  ...

  Olomouc-Slavonín ...

  ... II. a jde tedy o ražbu zcela běžnou, doloženou také z řady jiných moravských nálezů. Exemplář z Olomouce-Slavonína byl provrtán a otvor svědčí o tom, že mince byla užívána jako závěsek. Zdroj: http://rimanevolomouci.cz/cz/stranka/olomouc-slavonin.html ...

  Olomouc ...

  Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj Období: pravěk, Keltové, doba římská, Slované Z území Olomouce pochází celá řada nálezů označovaných jako importy z doby římské. Největší pozornost vyvolávají ...

  Čelechovice na Hané - Studenec

  Při budování obří protipovodňové hráze nad místní částí Čelechovic na Hané – Studencem, přineslo velmi cenný archeologický název. Vykopávky odkryly pozůstatky jedné z největších keltských osad na celém ...

  Nemilany - Velitelský mečík

  Olomouc-Nemilany 1, cihelna - v roce 1938 byl v městské cihelně severně od obce rozkopán kostrový hrob bojovníka. Výbava se vymykala běžnému standardu keltských válečnických hrobů: vpravo i vlevo ve ...

  3.08.2 Výrobky ze zlata

  ... pseuďoantropomorfní mečíky) byly vybaveny zlatými inlejemi např. Lysice, Olomouc-Nemilany, (Radovesice, hr. 15: Sankot 2000, Abb. 2; obr. 52: 4). Stradonice - lžičkovitá spona Sobotovice - Zlatý prsten ...

  3.13.5.1 Brousky

  ... Pískovce můžeme klasifikovat jako křemenné glaukonitické, biotitické či muskovitické. Švecová, K.: Charakteristika materiálu brousků z lokality Olomouc-Neředín, latén A, 2008, Masarykova univerzita  ...

  Brno - římský tábor

  ... hrotovitý příkop se zbytky palisádového opevnění. Podobné už archeologové našli u Jevíčka, na Olomoucku a na Kroměřížsku. Římané se na místě patrně zdrželi jen několik týdnů. Proti Barbarům na území dnešní ...

  Vražda Václava III.

  4. srpna 1306 byl při odpočinku v děkanství olomoucké kapituly zavražděn Václav III. V nastalém zmatku byl muž s krvavou dýkou v ruce zabit dříve, než stačil promluvit a tak není znám důvod, proč musel ...

  1306 zavražděn Václav III.

  4. srpen 1306 byl při odpočinku v děkanství olomoucké kapituly zavražděn Václav III. a tím rod Přemyslovců vymírá po meči. V nastalém zmatku byl muž s krvavou dýkou v ruce zabit dříve, než stačil promluvit ...

  2018 Významná výročí

  ... vyhnanství povolal kníže Spytihněv svého bratra Vratislava a vrátil mu Olomoucko 2.8.1058 - zemřela v uherském vyhnanství bývalá kněžna Jitka (vdova po Břetislavovi, matka Spytihněva, Vratislava, Jaromíra, ...

  Tovačov - pravěké nálezy

  Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení. V sídlištních jámách nalezli například keramiku věteřovské kultury ze starší doby ...

  Kamenná panna a čtyřúhelníkové valy Kokrdy

  ... u Berouna a na Moravě v Ludéřově u Olomouce. Na Kokrdech jsou dobře zřetelné jak valy, tak příkopy – všechny, kromě jižního, který je narušen bujnou vegetací. Odkrokoval jsem rozměry 45 x 40 kroků, v jihozápadním ...

  Římská provincie Moravia

  ... od Dunaje a minimálně dnešní Moravu připojit k Římu. Tomu odpovídají také archeologické vykopávky na Hradisku u Mušova i nálezy několika římských vojenských táborů (nejsevernější známe z Olomouce a Hulína). ...

  Uničov - nález studny

  ... na pravěké studny, jsou v českých zemích jen čtyři. Poslední nález se datuje ke konci loňského roku, archeologové na okraji Uničova na Olomoucku objevili jímku z mladší doby kamenné. Na jejím dně navíc ...

  Výzva archeologů

  ... prodávají na černém trhu. Vyzvali k tomu pořadatelé ankety 7 divů Olomouckého kraje, jejíž výsledky byly vyhlášeny v pátek 22. ledna 2016. Organizátory ankety vedl k apelu osud pravěkého hradiska Obersko, ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo