Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  Kamenné stránky

  ...  a předkeltských sídlišť, svatyň a pohřebišť mne přirozeně začalo zajímat a jaksi přitahovat nejen to, kde jejich tehdejší obyvatelé byli, ale také co cítili, jak mysleli, a co nás s nimi spojuje. Agrimonri ...

  Příšovice - Žárové pohřebiště Na Cecilce ...

  Žárové pohřebiště „Na Cecilce“ a vesnice z pozdní doby bronzové Pohřebiště se nachází na okraji obce Příšovice. Žárové hroby patřily do slezské fáze lužických popelnicových polí. 950/920-800 př. n. l. ...

  Plav - Mohylové pohřebiště ...

  Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017. Bohužel dojde k jejich zániku... Jde o pohřebiště z prvního tisíciletí před naším letopočtem. ...

  6.15.1 Plochá žárová pohřebiště ...

  Plochá žárová pohřebiště (6.-5. století př. n. l.) Znaky: uložení kremace do menší jamky o průměru a hloubce většinou 50-100 cm nebo do kamenného závalu (příkrovu), eventuálně pod něj, nejčastější ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště ...

  Průzkum pohřebiště z 2. století a germánského sídliště ze 4. století našeho letopočtu. Během celého výzkumu bylo nalezeno přes třicet žárových hrobů ze starší doby římské a základy dvorce z pozdní ...

  Mariánské Radčice - středověké pohřebiště ...

  Rozsáhlé středověké pohřebiště zkoumají archeologové. Za několik let pole a pastviny nad Lomským potokem za Mariánskými Radčicemi zmizí kvůli těžbě uhlí. Do té doby musejí lokalitu, kde kdysi stávala obec ...

  Kšice - Mohylové pohřebiště ...

  Mohylové pohřebiště z halštatu „Čertův kámen" Na katastrálním území obce se nachází několik mohylových pohřebišť na návrší „Stélka" je skupina 35 mohyl a jižně od tohoto místa je v poloze „Čertův kámen" ...

  Hořenice - pohřebiště ...

  Nález pohřebiště z doby laténské Na přelomu 19. a 20. století zde bylonalezeno pohřebiště s asi 20-50 kostrovými a žárovými hroby. Výbavu tvoří keramika a zvířecí kosti (pro Čechy netypické). Lokace: ...

  Manětín-Hrádek - pohřebiště ...

  Na poli Na Hrobích (též Na Pěti záhonech, severně od spojovací cesty ze silnice z Manětína do Stvolny) bylo roku 1964 objeveno a v následujících letech prokopáváno pohřebiště. Na mírně vyvýšené plošině, ...

  Slovanské pohřebiště ve středním Německu  ...

  ... hrobů a také podivných pohřebních objektů - stovek psích zubů, ozdobných mušlí a kovových ozdob. Výzkum odkryl sídelní a pohřební plochy, které se z větší části váží ke kultuře šňůrové keramiky a kultuře ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Hrob, pohřebiště ...

  Specifikace jednotlivých možností pohřbívání Keltů • mohylová pohřebiště, rovněž v kombinaci s plochými hroby v okolí mohyl z 6. až počátku 4. století př. n. l. znaky: hliněné nebo kamenné náspy ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Ponětovice - Žárová nekropole  ...

  Žárová nekropole z 2. stol. př n. l. byla prozkoumána J. Poulíkem v r. 1936. V 35 hrobech byly uloženy spálené kosti spolu s předměty a nádobami, které rovněž prošly žárem pohřební hranice. Velmi zajímavým ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Pohřební ritus  ...

  Většina pohřebišť (ať už velkého rozsahu - např. Holubice o 75 hrobech, Blučina, Lovčičky, Chrlice, Křenovice aj. kolem 20, či menší nekropole o několika hrobech) náleží druhé polovině čtvrtého a třetímu ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích  ...

  ...  totiž na pohřebištích, neboť zemřelí byli pochováváni s věcmi, které je doprovázely během jejich života - ženy se šperky, muži se svými zbraněmi. Příznačná jsou tzv. plochá (to proto, že hroby nejso ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Brno-Maloměřice ...

  Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde byly porušovány kostrové hroby - následný výzkum prováděný ve velmi rychlém tempu ...

  Brno-Maloměřice - pohřebiště ...

  Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde byly porušovány kostrové hroby - následný výzkum prováděný ve velmi rychlém tempu ...

  Řeka Ohře dávná i dnešní  ...

  ... o řece Ohři. Více než tři stovky kilometrů dlouhém toku, jehož jméno nese nejen významné město na českoněmeckém pomezí, ale i rozsáhlý region podél jejího toku. České jméno Ohře, stejně jako německé Eger ...

  Řeka Ohře dávná i dnešní  ...

  ... řece Ohři. Více než tři stovky kilometrů dlouhém toku, jehož jméno nese nejen významné město na českoněmeckém pomezí, ale i rozsáhlý region podél jejího toku. České jméno Ohře, stejně jako německé Eger ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo