Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 49 výsledků.

  La Tène (CH) ...

  La Tène je lokalita na katastru obce Marin-Epagnier na břehu Neuchâtelského jezera (Švýcarsko), podle níž bylo pojmenováno období největšího rozmachu keltského osídlení Evropy se svéráznou hmotnou kulturou, ...

  3.06.4 Nálezy dílen s bronzem

  ... objektech částečně zapuštěné kameny v podlaze (patrně pracovní podložky) spolu s možnými doklady destrukce nadzemního pyrotechnologického zařízení v okolí objektů Závist - doloženy dílny zpracující barevné ...

  Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

  ... Ve druhém mužském hrobě bylo kromě mísy devět pazourkových hrotů šípů, zřejmě původně poskládaných v toulci, na hrudi pak měl zemřelý dva zdobené kostěné lukovité závěsky. V horní severní části se po ...

  Tovačov - pravěké nálezy

  ... bronzové či kolekci haltštatské keramiky ze starší doby železné. Našli i kostěné a parohové nástroje. Objevy podle nich dokládají, že oblast byla i díky své strategické poloze vyhledávaná lidmi už více ...

  3.20.1 Dovoz jantaru

  ...  baltského jantaru dokládají zjištené dílny na sídlišti Poříčany 2 a na opevněních Stradonice 1 a Závist 2. Početnější výskyt jantarových šperků ve středních Čechách, v oblasti soutoku Vltavy a Lužnic ...

  3.20 Jantar

  ...  civilizace oppid. Dovoz surového, podle expertiz baltského jantaru dokládají zjištené dílny na sídlišti Poříčany 2 a na opevněních Stradonice 1 a Závist 2. Početnější výskyt jantarových šperků ve středníc ...

  1.1.2 Doba laténská a laténská kultura

  ... systém – tzv. laténský styl. Název období podle eponymní lokality - La Tène (Švýcarsko) 1853/4 (1857) nálezy zbraní, částí vozů, nástrojů a lidských pozůstatků (celkem více než 2500 ks)    ...

  Hořovičky - mohyla

  ... dvěma hromádkám postrojů pro pár koní. Zmínky zaslouží faléry. Metr od kozlíku spočívaly na zemi dvě bronzové mísy, dále u stěny pozůstatky vozu. Při jiné stěně ležel železný sekáč, snad s masitou stravou. ...

  Gabréta = Šumava?

  ... žili před více než 2 tisíci lety... Bohaté menu, není-liž pravda? A to všechno proto, abychom pochopili slovo Gabréta a pronikli spolu k největšímu, dosud nikoli úplně rozluštěnému tajemství Šumavy. Možná ...

  Neubau (A) - nález keltských mincí

  ... Gemeinwesen von „Neubau“. Bislang sind nur drei Schatzfunde aus vorrömischer Zeit in Oberösterreich bekannt geworden. Die goldenen Statere aus Ingling (gefunden 1861 und heute verschollen) und die sil ...

  Modřice - výzkum 2015

  ... vstupy – bránami. Mezi méně obvyklé nálezy patří stylizované hliněné ženské sošky - idoly nebo kostěné nástroje na lov ryb (háček, hrot harpuny), jejichž konzumace je doložena i nálezy šupin a kostí. Další ...

  Altenburg u Niedensteinu (D) - oppidum

  Keltské oppidum Altenburg u Niedensteinu, Německo Relativní Chronologie : LT D1, LT D2 Osídlení: Néolithique Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) La Tène finale (LT D) Zdroj: oppida.org ...

  Alteburg (D) - oppidum

  ... moyen-final (Ha D)-La Tène ancienne (LT A) La Tène finale (LT D) Moyen-âge Zdroj: oppida.org  ...

  Alésia (F) - oppidum

  ... LT D1b, LT D2a, LT D2b, Augustéen Osídlení:  Néolithique Bronze ancien-moyen Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) La Tène finale (LT D) Haut-Empire Zdroj: oppida.org  ...

  Agen (F) - oppidum

  ...  Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C) La Tène finale (LT D) Moyen-âge Zdroj: oppida.org  ...

  Nová Role - bronzový poklad

  ... Vary, které je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. „Zároveň budeme koordinovaně pokračovat v dalším vyhodnocení nově zjištěné archeologické lokality a jejího bezprostředního okolí,“ dodal Prekop. ...

  Pravěká kovářka?

  ... Ausgräber jedenfalls von dieser Annahme aus. Das gesamte, nur dürftig erhaltene Fundmaterial des Gräberfeldes, überwiegend Keramik, kann der klassischen Stufe Bronzezeit A2 der Aunjetitzer Kultur zugerec ...

  Aargau - nález římských mincí

  ... chtige und wendet sich an die Kantonsarchäologie Aargau. Dort bestätigt sich die Vermutung: Die aussergewöhnlich gut erhaltenen, fast prägefrischen Münzen sind tatsächlich römisch. Die Archäologen m ...

  Plačice a Stěžery

  ... objektů. Nejstarší zjištěné doklady osídlení patřily lidem únětické kultury starší doby bronzové (cca 2000-1750 př. n. l.). Byly zdokumentovány půdorysy domů sloupové konstrukce, baterie zásobních jam ...

  Plotiště - nález hutní pece

  ... n.l.) překryta chatou částečně zahloubenou do podloží. Konstrukci střechy a stěn dokazují kůlové jámy rozmístěné při kratších stěnách obdélné stavby. V jihozápadní části chaty byla prozkoumána část spadlé ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo