Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Orant je postava se zdviženýma rukama v prosebném gestu

048 014 1w

Ptení